Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
เมนูหลัก  
องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำน้ำผุด 119 ม.3 ต.ถ้ำน้ำผุด อ.เมืองพังงา จ.พังงา 82000 โทรศัพท์ : 076-460-554 โทรสาร : 076 -460-554 ต่อ 18 www.tumnumphud.go.th  
 
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
นโยบายการบริหารงาน
สำนักงาน
     
  แผนพัฒนา  
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนพัฒนาสี่ปี
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนพัฒนาบุคลากร
งานพัสดุ
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
คู่มือประชาชน
พ.ร.บ ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือปฏิบัติงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   
  รายงาน
  รายงานการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการประชุมผู้บริหาร
  รายงานการประชุมสภา
     
  ทำเนียบบุคลากร  
 
คณะผู้บริหาร
หัวหน้าส่วนราชการ
สภา อบต.
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
  สำหรับผู้ดูแลระบบ
แบบสำรวจความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำน้ำผุด
พอใจมาก
พอใจ
ปานกลาง
ไม่พอใจ
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑
     
     
นายด้น พัฒนพิชัย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำน้ำผุด
ข่าวประชาสัมพันธ์ / องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำน้ำผุด
เด็กเล็ก ไม่ยอมใส่หน้ากากอนามัยควรทำอย่างไร ? (ดู : 0)
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 26/2563 (ดู : 0)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำน้ำผุด เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำน้ำผุด เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว พ.ศ. .... (ดู : 12)
ขอเชิญประชาชนในพื้นที่ตำบลถ้ำน้ำผุด แสดงความคิดเห็นและตอบแบบสอบถาม ต่อร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำน้ำผุด เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว พ.ศ ...  (ดู : 12)
คำสั่งจังหวัดพังงา ที่ ๑๖๗๔/๒๕๖๓ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ และกำหนดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID -๑๙) (ฉบับที่ ๔) (ดู : 6)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง / องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำน้ำผุด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำน้ำผุด เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ถ้ำน้ำผุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 3)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำน้ำผุด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยหน้าเรือนจำ (ซอยบ้านโกโย) หมู่ที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 4)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำน้ำผุด เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ถ้ำน้ำผุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (ดู : 11)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำน้ำผุด เรื่อง ประกาศราคากลางตารางแสดงวงงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ถ้ำน้ำผุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 7)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำน้ำผุด เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยหน้าเรือนจำ (ซอยบ้านโกโย) หมู่ที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (ดู : 8)
ภาพกิจกรรม
ประธานสภา,คณะผู้บริหาร,สมาชิกส...
อ่านรายละเอียด
วันนี้ (๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ) เ...
อ่านรายละเอียด
กิจกรรม ZERO TOLERANCE คนไทยไม...
อ่านรายละเอียด
วันที่ 5 ธันวาคม 2562 เวลา 10....
อ่านรายละเอียด
วันที่ 5 ธันวาคม 2562 เวลา 08....
อ่านรายละเอียด
วันที่ 5 ธันวาคม 2562 เวลา 07....
อ่านรายละเอียด
๑ ธ.ค.๒๕๖๒ เวลา ๐๕.๓๐ น. นายด้...
อ่านรายละเอียด
๑๕ พ.ย.๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐น. องค์ก...
อ่านรายละเอียด
วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐....
อ่านรายละเอียด
๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. น...
อ่านรายละเอียด
กิจกรรมจิตอาสาปรับภูมิทัศน์ ทำ...
อ่านรายละเอียด
พังงา ประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำ...
อ่านรายละเอียด
วันที่ ๒ ต.ค.๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๓๐ น...
อ่านรายละเอียด
๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ...
อ่านรายละเอียด
วันนี้ (๒๙ ส.ค.๖๒) เวลา ๑๐.๐๐ ...
อ่านรายละเอียด
สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าชุมชน
  หนังสือสั่งการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กระดานสนทนา องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำน้ำผุด
เรื่อง โพสโดย วันที่
ตั้งกระทู้ใหม่
  ดูทั้งหมด
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ E-GP
องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำน้ำผุด
119 ม.3 ต.ถ้ำน้ำผุด อ.เมืองพังงา จ.พังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-460-554 โทรสาร : 076 -460-554 ต่อ 18
Copyright © 2016. www.tumnumphud.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs