Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
เมนูหลัก  
องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำน้ำผุด 119 ม.3 ต.ถ้ำน้ำผุด อ.เมืองพังงา จ.พังงา 82000 โทรศัพท์ : 076-460-554 โทรสาร : 076 -460-554 ต่อ 18 www.tumnumphud.go.th  
 
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
นโยบายการบริหารงาน
สำนักงาน
     
  แผนพัฒนา  
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนพัฒนาสี่ปี
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนพัฒนาบุคลากร
งานพัสดุ
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
คู่มือประชาชน
พ.ร.บ ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือปฏิบัติงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ITA
   
  รายงาน
  รายงานการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการประชุมผู้บริหาร
  รายงานการประชุมสภา
     
  ทำเนียบบุคลากร  
 
คณะผู้บริหาร
หัวหน้าส่วนราชการ
สภา อบต.
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
  สำหรับผู้ดูแลระบบ
แบบสำรวจความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำน้ำผุด
พอใจมาก
พอใจ
ปานกลาง
ไม่พอใจ
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑
     
     
นายด้น พัฒนพิชัย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำน้ำผุด
ข่าวประชาสัมพันธ์ / องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำน้ำผุด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำน้ำผุด เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (ดู : 11)
เรื่อง การทดลองเปิดเรียนแบบ ON-site ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำน้ำผุด (ดู : 12)
เรื่อง รายชื่อผู้มิสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อเลือกสรรเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (ดู : 16)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำน้ำผุด เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ดู : 13)
เรื่อง ขยายเวลารับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (ดู : 18)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง / องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำน้ำผุด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำน้ำผุด เรื่อง ประกาศประกวดราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 3)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำน้ำผุด เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 4)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำน้ำผุด เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 17)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำน้ำผุด เรื่อง ประกาศประกวดราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 14)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำน้ำผุด เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ถ้ำน้ำผุด (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 14)
ภาพกิจกรรม
วันที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 09....
อ่านรายละเอียด
วันที่ 4 สิงหาคม 2563 คณะผู้บ...
อ่านรายละเอียด
เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เ...
อ่านรายละเอียด
วันนี้( 28 ก.ค.63 ) เวลา 10.00...
อ่านรายละเอียด
ประธานสภา,คณะผู้บริหาร,สมาชิกส...
อ่านรายละเอียด
วันนี้ (๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ) เ...
อ่านรายละเอียด
กิจกรรม ZERO TOLERANCE คนไทยไม...
อ่านรายละเอียด
วันที่ 5 ธันวาคม 2562 เวลา 10....
อ่านรายละเอียด
วันที่ 5 ธันวาคม 2562 เวลา 08....
อ่านรายละเอียด
วันที่ 5 ธันวาคม 2562 เวลา 07....
อ่านรายละเอียด
๑ ธ.ค.๒๕๖๒ เวลา ๐๕.๓๐ น. นายด้...
อ่านรายละเอียด
๑๕ พ.ย.๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐น. องค์ก...
อ่านรายละเอียด
วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐....
อ่านรายละเอียด
๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. น...
อ่านรายละเอียด
กิจกรรมจิตอาสาปรับภูมิทัศน์ ทำ...
อ่านรายละเอียด
สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าชุมชน
  หนังสือสั่งการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กระดานสนทนา องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำน้ำผุด
เรื่อง โพสโดย วันที่
ตั้งกระทู้ใหม่
  ดูทั้งหมด
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ E-GP
    
องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำน้ำผุด
119 ม.3 ต.ถ้ำน้ำผุด อ.เมืองพังงา จ.พังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-460-554 โทรสาร : 076 -460-554 ต่อ 18
Copyright © 2016. www.tumnumphud.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs