Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
เมนูหลัก  
องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำน้ำผุด 119 ม.3 ต.ถ้ำน้ำผุด อ.เมืองพังงา จ.พังงา 82000 โทรศัพท์ : 076-460-554 โทรสาร : 076 -460-554 ต่อ 18 www.tumnumphud.go.th  
 
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
นโยบายการบริหารงาน
สำนักงาน
     
  แผนพัฒนา  
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนพัฒนาสี่ปี
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนพัฒนาบุคลากร
งานพัสดุ
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
คู่มือประชาชน
พ.ร.บ ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือปฏิบัติงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ITA
   
  รายงาน
  รายงานการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการประชุมผู้บริหาร
  รายงานการประชุมสภา
     
  ทำเนียบบุคลากร  
 
คณะผู้บริหาร
หัวหน้าส่วนราชการ
สภา อบต.
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
  สำหรับผู้ดูแลระบบ
แบบสำรวจความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำน้ำผุด
พอใจมาก
พอใจ
ปานกลาง
ไม่พอใจ
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำน้ำผุด เรื่อง ประกาศประกวดราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 4) 17 ก.ย. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำน้ำผุด เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 5) 17 ก.ย. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำน้ำผุด เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 17) 8 ก.ย. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำน้ำผุด เรื่อง ประกาศประกวดราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 14) 26 ส.ค. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำน้ำผุด เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ถ้ำน้ำผุด (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 14) 26 ส.ค. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำน้ำผุด เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 13) 18 ส.ค. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำน้ำผุด เรื่อง ประกาศร่างประกวดราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 14) 18 ส.ค. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำน้ำผุด เรื่อง ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ถ้ำน้ำผุด (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 9) 18 ส.ค. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำน้ำผุด เรื่อง ตารางแสดงวงงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ถ้ำน้ำผุด (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 18) 18 ส.ค. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำน้ำผุด เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ถ้ำน้ำผุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 23) 2 ก.ค. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำน้ำผุด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยหน้าเรือนจำ (ซอยบ้านโกโย) หมู่ที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 22) 2 ก.ค. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำน้ำผุด เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ถ้ำน้ำผุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 31) 15 มิ.ย. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำน้ำผุด เรื่อง ประกาศราคากลางตารางแสดงวงงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ถ้ำน้ำผุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 27) 15 มิ.ย. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำน้ำผุด เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยหน้าเรือนจำ (ซอยบ้านโกโย) หมู่ที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 27) 15 มิ.ย. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำน้ำผุด เรื่อง ประกาศราคากลางตารางแสดงวงงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยหน้าเรือนจำ (ซอยบ้านโกโย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 26) 15 มิ.ย. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำน้ำผุด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.สายทางขึ้นศาลเจ้าบุนเถ้าก๋ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 56) 30 ม.ค. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำน้ำผุด เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.สายทางขึ้นศาลเจ้าบุนเถ้าก๋ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 45) 16 ม.ค. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำน้ำผุด เรื่อง ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.สายทางขึ้นศาลเจ้าบุนเถ้าก๋ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 46) 10 ม.ค. 2563
ตารางแสดงวงงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.สายทางขึ้นศาลเจ้าบุนเถ้าก๋ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 57) 10 ม.ค. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำน้ำผุด เรื่อง ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 (ดู : 20) 7 ม.ค. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำน้ำผุด เรื่อง ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ดู : 19) 15 พ.ย. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำน้ำผุด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงโรงเรียนสอนศาสนา หมู่ที่ 2 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 93) 6 มี.ค. 2562
ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงโรงเรียนสอนศาสนา หมู่ที่ ๒ ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 67) 18 ก.พ. 2562
ตารางแสดงวงงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงโรงเรียนสอนศาสนา หมู่ที่ ๒ ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 83) 18 ก.พ. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบแสงสว่างโซล่าเซลล์ จำนวน 11 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 89) 28 ธ.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.สายต้นปราบ หมู่ที่ 1 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 106) 24 ส.ค. 2561
ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.สายบ้านต้นปราบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 140) 9 ส.ค. 2561
ประกาศราคากลางจ้างเหมาโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.สายบ้านต้นปราบ หมู่ที่ ๓ (ดู : 115) 9 ส.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายจากถนนทางหลวงชนบท-บ้านนายสุวรรณ์ พูลศิริ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 116) 8 ส.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างรื้อถอนโรงจอดรถเดิมและก่อสร้างโรงจอดรถใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 102) 8 ส.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซื้อกล้องวงจรปิด CCTV พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 134) 7 ส.ค. 2561
ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิด CCTV พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒๒ ชุด (ดู : 103) 6 ส.ค. 2561
ประกาศราคากลางจ้างเหมาโครงการรื้อถอนโรงจอดรถเดิม และก่อสร้างโรงจอดรถใหม่ ม.๓ (ดู : 105) 2 ส.ค. 2561
ประกาศราคากลางจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายจากถนนทางหลวงชนบท-บ้านนายสุวรรณ์ พูลศิริ ม.๓ (ดู : 100) 2 ส.ค. 2561
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (ดู : 116) 3 พ.ค. 2561
เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน สอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) จำนวน 1 ระบบ หมู่ที่ 1,2,3 (ดู : 113) 3 พ.ค. 2561
เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการขุดลอกคลองสายสำนักสงฆ์ถ้ำผาผึ้ง หมู่ที่2 (ดู : 110) 3 พ.ค. 2561
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ดู : 165) 3 พ.ค. 2561
ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาซื้อ โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6ตัน 6ล้อแบบอัดท้าย (ดู : 111) 3 พ.ค. 2561
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องสอบราคาจ้างขุดลอกคลองสายสำนักสงฆ์ถ้ำผาผึ้ง หมู่ทีี่2 (ดู : 104) 3 พ.ค. 2561
ประกาศราคากลางโครงการ ก่อสร้างประตูปิด-เปิดท่อระบายน้ำ (ดู : 91) 3 พ.ค. 2561
ประกาศราคากลางโครงการ ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านบังโต๊ด หมู่ที่ 2 (ดู : 101) 3 พ.ค. 2561
ประกาศราคากลางโครงการ ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.สายหน้ามัสยิด-บ้านผู้ใหญ่อุมา หมู่ที่ 2 (ดู : 104) 3 พ.ค. 2561
ประกาศราคากลาง โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.สายซอยบ้านป้าจินดา หมู่ที่ 3 (ดู : 105) 3 พ.ค. 2561
ประกาศ เรื่องประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ตามแบบ สถ.ศพด.2) (ดู : 100) 3 พ.ค. 2561
ประกาศ เรื่องประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ตามแบบ สถ.ศพด.2) (ดู : 100) 3 พ.ค. 2561
ประกาศ เรื่อง ประมูลซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย (ดู : 112) 3 พ.ค. 2561
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำน้ำผุด เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256102 มีนาคม 2561 (ดู : 107) 3 พ.ค. 2561
การจัดทำรายงานผลการปฎิบัติงานตามแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (ดู : 105) 29 ก.ย. 2560
การประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ศสล.สายหน้าร้านประเสริฐยางทองเลียบถนนเพชรเกษม หมู่ที่ ๑ (ดู : 100) 31 ก.ค. 2560
การประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้างโครงการขุดลอกตะกอนและวัชพืชคลองหลังโรงเรียนอนุบาลช้าง หมู่ที่ ๑ (ดู : 110) 20 ก.ค. 2560
การจัดทำรายงานผลการปฎิบัติงานตามแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (ดู : 108) 30 มิ.ย. 2560
การประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ศสล.สายหน้ามัสยิด - บ้านผู้ใหญ่อุมา หมู่ที่ ๒ (ดู : 99) 12 พ.ค. 2560
การประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้างโครงการบุกเบิกซอยรวมพล (ซอยบ้านโก้ดำ) หมู่ที่ ๓ (ดู : 98) 8 พ.ค. 2560
การประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน ศสล. สายบ้านป้าเมือง หมู่ที่ ๓ (ดู : 99) 8 พ.ค. 2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๐ (ดู : 108) 31 มี.ค. 2560
การประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยบ้านป้าจินดิ หมู่ที่ ๓ (ดู : 93) 7 มี.ค. 2560
การประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยบ้านบังโต๊ด หมู่ที่ ๒ (ดู : 102) 7 มี.ค. 2560
การประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุง/พัฒนา/ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำน้ำผุด หมู่ที่ ๓ (ดู : 100) 6 มี.ค. 2560
การจัดทำรายงานผลการปฎิบัติงานตามแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (ดู : 98) 30 ธ.ค. 2559
 
 หน้า  1 |  2 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำน้ำผุด
119 ม.3 ต.ถ้ำน้ำผุด อ.เมืองพังงา จ.พังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-460-554 โทรสาร : 076 -460-554 ต่อ 18
Copyright © 2016. www.tumnumphud.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs